fotowoltaika dofinansowanie 2024

Fotowoltaika – dofinansowanie w 2024 roku

Odnawialne źródła energii cieszą się sporym zainteresowaniem. Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce wciąż wzrasta. Wszystko dzięki programom oferującym sfinansowanie instalacji, dzięki którym wzrasta popularność fotowoltaiki. Czy wiesz, że możesz dostać dofinansowanie na zakup instalacji fotowoltaicznej? Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki? Ile wynosi dofinansowanie w poszczególnych programach?

Jak dostać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Dofinansowanie do fotowoltaiki może dotyczyć całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów inwestycji. Należy jednak pamiętać, że zwrot poniesionych kosztów jest możliwy wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz dokumentowanie wydatków poprzez m.in. potwierdzenie dokonania płatności w przeciągu odpowiedniego czasu od daty ukończenia inwestycji w odnawialne źródło energii. 

Dotacja na panele fotowoltaiczne – dla kogo?

W zależności od założeń programu, na dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych mogą liczyć zarówno osoby fizyczne, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Ile dofinansowania do fotowoltaiki?

W zależności od poszczególnych programów, dopłata do fotowoltaiki może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jeśli chcesz dobrać najlepszą fotowoltaikę dla swojego domu, koniecznie odwiedź Ranking PV.

Programy oferujące dotacje na fotowoltaikę w Polsce:

Oto lista programów, które oferują dofinansowanie na panele fotowoltaiczne:

Mój Prąd 

Mój Prąd to jeden z najpopularniejszych programów, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. W 2024 roku ruszy edycja Mój Prąd 6.0. Dokładnej informacji na temat daty możemy spodziewać się wkrótce od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program oferuje zwrot własnych środków wnioskodawcy poniesionych na rzecz instalacji fotowoltaicznej, podstawowe dofinansowanie do fotowoltaiki wynosi od 6000 zł do 16 000 zł.

 • Program Mój Prąd jest skierowany do prosumentów, czyli osób, które wytwarzają prąd za pomocą odnawialnych źródeł energii na potrzeby własnych gospodarstw domowych.
 • Środki z programu można uzyskać na już wykonane instalacje fotowoltaiczne, które są podłączone do sieci OSD.
 • Program oferuje finansowanie nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale także instalację magazynu energii. 
 • W 2024 roku program zakłada dofinansowania instalacji fotowoltaicznych posiadającej magazyny energii. Prosumenci chcący uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę, jednak korzystają z systemu net-metering, muszą przejść na system net-billing, aby korzystać z aktualnych magazynów energii.

Program Mój Prąd można z powodzeniem łączyć z ulgą termomodernizacyjną. 

W ofercie RankingPV znajdziesz najlepszych na rynku instalatorów paneli fotowoltaicznych.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to dofinansowanie, które obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych oraz instalację nowych urządzeń z zakresu odnawialnych źródeł energii takich jak pompa ciepła czy montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Z programu ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać jedynie właściciel lub współwłaściciel domu, któremu przysługuje dofinansowanie na podstawie dowodów. Maksymalna dotacja w ramach programu to aż 53 000 zł. 

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze może być korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotację w programie otrzymają także właściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. 

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie pożyczki lub bezzwrotnej dotacji na modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności produkcji energii w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych.

W ramach Czystego Powietrza można uzyskać nawet do 6000 zł dofinansowania na montaż samej fotowoltaiki w gospodarstwie domowym.

STOP SMOG

STOP SMOG to inicjatywa obejmująca obszary objęte uchwałą antysmogową. Program ten dofinansowuje likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, takich jak piece węglowe, oraz ich wymianę na niskoemisyjne.

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do 70% kosztów realizacji przedsięwzięć, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Na RankingPV znajdziesz najkorzystniejsze na rynku oferty fotowoltaiczne.

Agroenergia

Agroenergia to dotacja do fotowoltaiki dla rolników indywidualnych. Jej celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw rolnych na środowisko naturalne. Program ten obejmuje elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Aby rolnik indywidualny mógł otrzymać dotacje na panele fotowolataiczne, musi spełniać następujący warunek: być od minimum jednego roku właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości o powierzchni od 1 do 300 ha.

Dofinansowanie fotowoltaiki zależy od mocy instalacji:

 • Na 10 do 30 kW można otrzymać do 15 000 zł dofinansowania na panele fotowoltaiczne.
 • Od 30 do 50 kW można otrzymać do 25 000 zł dofinansowania na fotowoltaikę.

Ulga inwestycyjna

Rolnicy opodatkowani podatkiem rolnym mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, która jest formą wsparcia. Dzięki temu mogą odzyskać część wydatków poniesionych na inwestycje, pod warunkiem że są one udokumentowane fakturami.

Po zakończeniu inwestycji, przyznawana jest ulga, polegająca na odliczeniu jej wartości od podatku rolnego. Maksymalny zwrot może wynosić do 25% wartości inwestycji.

Ulgę inwestycyjną można odliczyć tylko w przypadku, gdy koszty związane z fotowoltaiką nie zostały sfinansowane w całości lub częściowo ze środków publicznych, w tym dotacji, np. z programu Agroenergia.

Energia Plus

Program Energia Plus to wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne i poprawić jakość powietrza. 

Projekt oferuje pomoc w postaci zwrotnej pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Pożyczka może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych, a dotacja do 50%.

Aby skorzystać z oferty Energia Plus, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 1. W roku poprzedzającym złożenie wniosku, średnie roczne zużycie energii elektrycznej w firmie musi wynosić minimum 2 GWh.
 2. Przedsiębiorca musi przeprowadzić audyt energetyczny, który dostarczy rekomendacje inwestycji w odnawialne źródła energii.
 3. Szacowana oszczędność energii wynikająca z planowanych inwestycji musi przekraczać minimum 5%.

Dzięki programowi Energia Plus przedsiębiorcy mogą efektywnie zmodernizować swoje instalacje energetyczne, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Programy regionalne również oferują dotacje na instalację paneli fotowoltaicznych. Każde z województwo posiada własne środki, więc formy i kwoty dofinansowania mogą różnić się w zależności od tego, gdzie odbędzie się inwestycja. Informacje można uzyskać bezpośrednio w najbliższej gminie, starostwie powiatowym lub urzędzie wojewódzkim.

Dotacje do fotowoltaiki 2024 – jakie dokumenty?

Wnioski o dotację na panele słoneczne składa się elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego. W zależności od programu można także złożyć wniosek w formie papierowej.

Pełną listę wymaganych wniosków i załączników można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych programów. Wymagane jest złożenie wniosku wraz z dodatkowymi dokumentami, takimi jak faktury VAT za zakup niezbędnych materiałów do instalacji fotowoltaicznej oraz faktury za wykonane usługi. 

W przypadku domów jednorodzinnych należy również dostarczyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości oraz zaświadczenie o osiąganych dochodach.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki 2024?

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji i dodaniu załączników, wniosek jest przesyłany do odpowiedniego urzędu, który zajmuje się jego oceną. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie tradycyjnej. W takim przypadku wniosek należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie z funduszem.

Dotacja na fotowoltaikę. Podsumowanie.

 1. Programy rządowe oferują częściowy lub całościowy zwrot kosztów inwestycji dla montażu instalacji fotowoltaicznej. Maksymalną kwotą, jaką można uzyskać z ulgi inwestycyjnej jest 53 000 zł.  
 2. Dostępność różnych programów dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne w Polsce sprawia, że inwestowanie w odnawialne źródła energii staje się bardziej opłacalne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Z dofinansowań mogą korzystać zarówno właściciele domów jak i przedsiębiorcy oraz rolnicy.
 3. Fotowoltaika to najbardziej popularne źródło energii, które można zamontować w ramach poszczególnych programów.
 4. Szczególnie korzystny jest najnowszy system net-billingowy dotyczący towarzyszących magazynów energii fotowoltaicznej. 
 5. Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak faktury VAT za zakup i montaż instalacji oraz dokumenty potwierdzające prawo własności i dochody. 
 6. Wnioski zazwyczaj składane są elektronicznie, jednak niektóre programy umożliwiają również formę papierową. 
 7.  Po złożeniu wnioski są oceniane przez odpowiednie urzędy. 

Dodaj komentarz

Inne artykuły

Ceny fotowoltaiki w 2024 roku – jak zaoszczędzić na zakupie?

Ceny fotowoltaiki w 2024 roku – jak zaoszczędzić na zakupie?

Rosnące ceny energii coraz bardziej zachęcają do zainwestowania w odnawialne źródła energii. Instala

10.07.2024

Autor: Daniel Mizgalski

Falownik hybrydowy – jak wybrać odpowiedni

Falownik hybrydowy – jak wybrać odpowiedni

Falownik hybrydowy to urządzenie, które często jest wybierane przez użytkowników instalacji fotowolt

09.07.2024

Autor: Daniel Mizgalski

Czy fotowoltaika się opłaca w 2024?

Czy fotowoltaika się opłaca w 2024?

Marzysz o niższych rachunkach za prąd i większej niezależności energetycznej? Zastanawiasz się czy f

05.07.2024

Autor: Daniel Mizgalski

Zobacz inne artykuły